آرشیو برچسب: Bootstrap به چه معناست؟

  • Bootstrap چیست؟

    Bootstrap چیست؟

    عرض سلام خدمت مکانیک وردپرسی های عزیز ؛ در ابتدای هر صحبتی باید گفت که Bootstrap خود به معنای "خود راه انداز" میباشد. ...